در باره ماه

مدل تجارتی و عملیاتی ما مبتنی بر درک حساسیت و ظرافت های مناطق است که در آن شرکت ما مصدر ارائه خدمات برای مشتریان خویش میباشد. تمام راه حل هایکه توسط شرکت ما به مشتریان ارائه میگردد با درک و تحلیل محلی و تجربه چند ساله یی مدیریتی و بازرگانی جهانی صورت میگیرد. تلاش و تعهد ما در محلات و مناطق که فعالیت داریم این است تا تاثیر ماندگار از خود بجا بگذاریم.

ما در ارائه راه حل های جهانی با بهره برداری از شبکه گسترده بازرگانی خویش تخصص ویژه داریم.

ما کی هستیم

شرکت خدماتی و مشوره دهی جی آی کورپس یک شرکت خصوصی متعلق به بازنشسته گان ارتش ایالات متحده امریکا میباشد که در زمینه ارائه خدمات به نهاد های دولتی و غیر دولتی در سراسر جهان تخصص ویژه دارد. این شرکت قادر به ارائه خدمات در بیش از ۲۰ کشور واقع در خاورمیانه< آسیای جنوبی< آسیای مرکزی و یک قسمت کوچک قاره افریقا < میباشد. با استفاده از رویکردهای جامع و کسب تجارب عمیق چند ساله این شرکت توانسته است تا روابط گسترده استراتژیک بازرگانی را در سراسر جهان در صنایع گوناگون ایجاد و از ان در بهره برداری ارائه خدمات تخصصی استفاده اعظمی نماید.